Főoldal    Információ a pénzekről     Érme Bolt     Hírek    Linkek
Nyilvános Konzultáció 2020 pénz érmékről

Budapest, 2019. február 15. – A Magyar Nemzeti Bank a mai nappal nyilvános konzultációt indít a jövő évi emlékérme-kibocsátási program tematikájáról. Véleményüket, javaslataikat 2019. március 14-ig várja az MNB levélben, illetve elektronikus úton. A könnyebb véleményformálás érdekében a jegybank honlapján hamarosan szavazás indul.

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) 1968 óta rendszeresen bocsát ki forint emlékérméket az ország jelentős történelmi-, tudományos-, kulturális eseményei, évfordulói és nemzetközi események kapcsán. Az MNB az emlékérmék kibocsátásával szeretné felhívni a figyelmet közös értékeinkre, és hozzájárulni a méltó megemlékezéshez. Az MNB célja, hogy az emlékérmék értékőrző szerepe mellett mindannyiunk számára szimbolikus értéket is hordozzanak. Ezért az MNB a 2020. évi emlékérme-kibocsátási programhoz kapcsolódóan nyilvános konzultációt hirdet, amelynek keretében bárki véleményt nyilváníthat a jövő évben kibocsátandó forint emlékérmék témáját illetően.

Az MNB a 2020-ban kibocsátandó forint emlékérmék tematikájára vonatkozó végső döntését a nyilvános konzultáció tapasztalatait is figyelembe véve hozza meg, majd ezt követően kerül sor az emlékérmék anyagának, névértékének és technikai paramétereinek meghatározására.

A nyilvános konzultáció időtartama:

2019. február 15.-március 15.

Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az MNB több szervezet (a Magyar Nemzeti Múzeum, a Miniszterelnökség, a Külügyminisztérium, a Nemzeti Örökség Intézete – a továbbiakban: NÖRI –, a Műszaki és Közlekedési Múzeum, a Magyar Numizmatikai Társulat, a Magyar Pénzverő Zrt. és a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete) véleményét is kikérte az emlékérme-kibocsátási program tematikájának összeállításához.

A beérkezett javaslatok alapján, figyelembe véve a megkezdett gyűjtői sorozatok folytatását is, a 2020. évi emlékérme-kibocsátási program tematikáját az alábbi tartalommal bocsátja az MNB nyilvános konzultációra:

ARANY EMLÉKÉRME TEMATIKA

I. Ulászló (1440-1444) aranyforintja

A „Középkori magyar aranyforint” sorozat 2012-ben indult az I. Károly aranypénzét megjelenítő emlékérmével azt a célt tűzve ki, hogy a legelső aranyforinttól II. Lajos madonnás pénzérméjével bezárólag az összes középkori aranyforintot bemutassa. A középkori aranyforintok jó minőségű, értékálló pénzek voltak, amelyeket a nemzetközi kereskedelemben is szívesen elfogadtak.

A magyar uralkodók közül I. Károly, I. (Nagy) Lajos, Mária, Luxemburgi Zsigmond, Habsburg Albert, I. Ulászló, Hunyadi János, V. László, Hunyadi Mátyás, II. Ulászló és II. Lajos bocsátott ki aranyforintot. A sorozat eddig megjelent tagjai követték a királyok uralkodásának sorrendjét, legutóbb 2018-ban Habsburg Albert aranyforintjával gazdagodott a sorozat. Ezt az alapelvet megtartva, 2020-ban I. Ulászló magyar királyként kibocsátott arany pénzeit tervezi az MNB emlékérmén megjelentetni.

EZÜST EMLÉKÉRME TEMATIKÁK

Aktuális évfordulók, események

Az Országos Meteorológiai Szolgálat alapításának 150. évfordulója

Az OMSZ 1970-ben alakult az Országos Meteorológiai Intézetből, melynek a jogelődje az 1870-ben alapított Magyar Királyi Meteorológiai és Földdelejességi Intézet volt. A 150 évre visszanyúló szakmai tapasztalatnak és tradíciónak köszönhetően, az OMSZ stratégiai fontosságú meteorológiai adatgyűjtő és -elemző szervezetként működik, mely az utóbbi évtizedekben egyre inkább információszolgáltató szervezetté vált.

Az évforduló jelentősége okán az MNB ezüst emlékérme kibocsátását tervezi.

Pázmány Péter születésének 450. évfordulója / vagy Zrínyi Miklós születésének 400. évfordulója.

1570-ben született Pázmány Péter esztergomi érsek, bíboros, a magyarországi katolikus megújulás vezető alakja, jezsuita szerzetes, egyházi író. Számos hitvitát folytatott, ékesszóló szónoklatai sok főnemesi családot is visszavezettek az elhagyott egyházhoz. A magyarországi ellenreformáció lelke. Elévülhetetlenek érdemei a mai magyar irodalmi nyelv kialakulásában. 1635-ben egyetemet alapított Nagyszombaton teológiai és bölcsészeti karral.

1620-ban született Zrínyi Miklós horvát bán, Zala és Somogy vármegyék örökös főispánja, nagybirtokos főnemes, politikus, hadvezér, hadtudós, költő. Dédapja, a „szigetvári hős” nyomában járva, sikerrel harcolt a törökök ellen. A magyar hadsereg főparancsnokának is kinevezték. Dédapja hősies helytállását a Szigeti veszedelem c. művében énekelte meg.

Az MNB a konzultáció keretében beérkezett vélemények alapján dönti el, hogy melyik történelmi személyiség kerüljön a kibocsátani tervezett ezüst emlékérmére.

52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus

2020-ban Magyarországon kerül megrendezésre az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Az 1881 óta rendszeresen (az utóbbi időben négyévente) megszervezett egyhetes, világméretű eseménysorozat célja az oltáriszentség megismerésének és tiszteletének elmélyítése. Az 52. kongresszus mottója a „Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt 87.7) igehely.

Magyarországon 1938 májusában tartották a 34. Eucharisztikus Világkongresszust, így a 2020-as esemény a második ilyen alkalom lesz.

Az esemény nemzeti és nemzetközi jelentőségére tekintettel az MNB ezüst emlékérme kibocsátását tervezi.

XXXII. Nyári Olimpiai Játékok (2020 Tokió)

Az MNB emlékérme-kibocsátási programjában 1980 óta szerepel a nyári olimpiai tematika. A hagyományt folytatva, a Tokióban megrendezésre kerülő XXXII. Nyári Olimpiai Játékok tiszteletére ezüst emlékérme kibocsátását tervezi a jegybank, mely iránt – tekintettel a sportesemény nemzetközi jelentőségére – számottevő külföldi érdeklődés is várható.

A legrangosabb nemzetközi sportesemény programjába Tokióban kerül fel először a gördeszkázás, a hullámlovaglás, a sportmászás, a karate és a baseball/softball.

Az MNB hagyományait követve, ezüst emlékérme kibocsátását tervezi a XXXII. Nyári Olimpiai Játékok tiszteletére.

Labdarúgó Európa-bajnokság

2020-ban rendezik a 16. labdarúgó Európa-bajnokságot, a torna történetének 60. évfordulóján. Az EB története során először nem egy rendező ország szervezi a bajnokságot, hanem 13 európai város – köztük Budapest – ad otthont a mérkőzéseknek.

A sportág népszerűsége és a főváros érintettsége okán ezüst emlékérme kibocsátását tervezi az MNB a 16. labdarúgó EB tiszteletére.

Szinyei Merse Pál születésének 175., halálának 100. évfordulója / vagy Lehár Ferenc születésének 150. évfordulója

Jövőre lesz 175 éve, hogy megszületett Szinyei Merse Pál, a magyar plein air festészet megteremtője, a modern magyar festészet első képviselője. Szinyei nyugat-európai kortársakkal egyidőben fedezte fel a szabadban való festés, a napfény festői ábrázolásának problematikáját, és alkotta meg gazdag színvilágú, realista táj- és portréművészetét.

1905-ben kinevezték a Képzőművészeti Főiskola igazgatójává. 1907-ben részt vett a Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre megalapításában. Kettős évforduló adná a kibocsátás apropóját, hiszen Szinyei születésének 175. évfordulója mellett, halálának centenáriuma is 2020-ra esik.

1870-ben született Lehár Ferenc hegedűművész, zeneszerző, karmester, a századeleji operett egyik legkiválóbb képviselője. 1902-ben Bécsben mutatták be első operettjét, a Bécsi asszonyokat, ami rögtön világsiker lett. Operettjeiben magas igényű kompozíciós követelményekkel lépett fel, megújítva az akkorra már sablonossá váló bécsi operett stílusát.

Az MNB egy művészeti témában tervez ezüst emlékérmét kibocsátani, és a konzultáció keretében beérkezett vélemények alapján dönti el, hogy Szinyei Merse Pál vagy Lehár Ferenc tiszteletére bocsásson ki ezüst emlékérmét.

Kiskunsági Nemzeti Park a magyarországi nemzeti parkokat bemutató sorozat részeként / vagy Hell Miksa születésének 300. évfordulója

1975. január 1-jén alapították hazánk 2. nemzeti parkját, a Kiskunsági Nemzeti Parkot. Ez a táj is az ember és a természet sok száz éves együttélésének emlékét őrzi. Értékes területei közé tartoznak a Duna-völgy szikes pusztái, tavai, a Duna-Tisza közi homokhátság az Alsó-Tiszavidék holtágai és ártéri erdői, Bácska homokbuckái és dunavölgyi löszpartjai. Területének kétharmadát az UNESCO Ember és Bioszféra programja 1979-ben bioszféra rezervátummá nyilvánította. Vizes élőhelyei fokozottan védettek.

Jövőre ünnepeljük Hell Miksa csillagász, matematikus, fizikus születésének 300. évfordulóját.

Hell nevéhez fűződik a földrajzi szélességmérés új módszerének felfedezése. Sajnovics Jánossal megmérte az 1769. június 3-ai Vénusz-átvonulás kontaktusainak időpontját, és több különböző mérés összevetésével meghatározta a Nap-Föld távolságot. Kora egyik leghíresebb csillagásza volt, számos csillagászt kinevelt, és csillagászati évkönyvet is kiadatott. Jelentős szerepet játszott az egri, a budai és a gyulafehérvári csillagvizsgáló létrejöttében. Csillagászati munkásságának elismeréseként Hellről nevezték el a Hold egyik kráterét, valamint a 3727 Maxhell kisbolygót.

Az MNB a végleges program meghatározásakor figyelembe veszi, hogy a konzultáció keretében beérkezett vélemények alapján mely témák bizonyulnak népszerűnek.

„30 éve szabadon” emlékév – a rendszerváltás 30. évfordulója tiszteletére

Az elsősorban az 1989-90-es évekhez köthető rendszerváltás Magyarország történelmének azon korszakát jelöli, mely során a magyar állam a pártállammal és annak kulturális, ideológiai relációival szakítva demokratikus állammá alakult át. A rendszerváltáskori események világpolitikai jelentőséggel bírtak. Eredményeképp felszámolták az államszocialista rendszert, békés úton vált hazánk demokratikus, pluralista, köztársasági berendezkedésű, európai állammá. A rendszerváltás révén kerülhetett sor 1990-ben az első szabad választásra hazánkban.

A rendszerváltás tiszteletére, a „30 éve szabadon” emlékév keretében az MNB ezüst emlékérme kiadását tervezi.

Harsányi János születésének 100. évfordulója

1920-ban született Harsányi János magyar származású, Nobel-díjas közgazdász. Elsődleges kutatási területe a játékelmélet, azon belül is a nem teljes információs játékok. 1994-ben John Forbes Nashsel és Reinhard Seltennel megosztva nyerte el a közgazdasági Nobel-díjat „A nem kooperatív játékok elméletében az egyensúlyelemzés terén végzett úttörő munkásságáért.”

A tervek szerint az MNB a magyar Nobel-díjas kutatók sorozat részeként ezüst emlékérmével tiszteleg a neves közgazdász előtt.

SZÍNESFÉM EMLÉKÉRME TEMATIKÁK:

Aktuális évfordulók, események:

Debrecen, Református Nagytemplom és Kollégium – a Nemzeti emlékhelyek sorozat folytatásaként

A NÖRI aktív közreműködésével 2014-ben indult a nemzeti emlékhelyeket bemutató emlékérme-sorozat, amely indítása óta évente egy taggal bővül. (2014. Somogyvár-Kupavár, 2015. Mohács, 2016. Rákoskeresztúri Újköztemető, 2017. Kossuth tér, 2018. Fiumei úti sírkert, 2019. Esztergom, Várhegy és Víziváros).

A református kollégium és a Nagytemplom szorosan összefonódó története olyan nemzeti emlékhelyet körvonalaz, amelyben egymás mellett jelenik meg a magyarországi reformátusok vallási türelemért folytatott küzdelme, a protestáns művelődés- és intézményrendszer fejlődése és virágzása, illetve a szabadságharc öröksége és a függetlenségi politikai hagyomány.

Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc idején, 1849. április 14-én itt fogadta el az ideiglenesen Debrecenben ülésező magyar országgyűlés a Függetlenségi nyilatkozatot, és mondta ki ezzel a Habsburg-ház trónfosztását. 1944. december 21-én ugyanitt kezdte meg működését az Ideiglenes Nemzetgyűlés, amely a második világháború után egy új, demokratikus Magyarország felépítését tűzte ki célul. Az 1538 óta működő Kollégium a magyar irodalmi, tudományos és politikai élet egyik szellemi bölcsője.

Az emlékérme kiadásának apropóját adja, hogy épp 100 évvel ezelőtt jelent meg Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig c. műve, melynek cselekménye a Kollégiumhoz köthető.

Az emlékérme a tervek szerint - a sorozat részeként - bronzpatinázott színesfém kivitelben jelenne meg.

Vásárhelyi Pál születésének 225. évfordulója / vagy 150 éves a Budavári Sikló

Jövőre ünnepeljük Vásárhelyi Pál magyar vízépítő mérnök születésének 225. évfordulóját. Az ő nevéhez köthető a vaskapui víziút tervezése és építése a Dunán. Tervei alapján elkészült a Fertő-tavat lecsapoló csatorna, amely a Hanságon biztosította a gazdálkodást. 1835-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, 1838-ban rendes tagjává választották. A Tisza szabályozása csak részben készült el az ő tervei alapján. A munkálatok befejezését már nem érte meg.

A Budavári Sikló (eredeti nevén Budai Hegypálya) 1870. március 2-án nyílt meg Széchenyi Ödön kezdeményezésére, Európában másodikként. A Clark Ádám térről a Budai Várba vezető kötélpályás vasút 95 m hosszú és 50 méter szintkülönbségű. A második világháború alatt jelentős károkat szenvedett, ezért újjépítését követően, csak 1986. június 4-én adták át újra a forgalomnak.

A műszaki témák közül, - a nyilvános konzultáció eredményének fényében - egyet tervez felvenni az MNB a jövő évi emlékérme-kibocsátási programjába önálló színesfém emlékérmével.

Pom Pom meséi – klasszikus magyar meséket bemutató sorozat indításaként

A Pom Pom meséi c. televíziós rajzfilmsorozatot Csukás István írta, Dargay Attila rendezte. A mesesorozat különlegessége a Sajdik Ferenc rajzaira jellemző szürreális képi világ, és a történetek véletlenszerűsége, álomszerű logikát követő jellege. A 2 évados mesesorozat első epizódját 40 évvel ezelőtt, 1980-ban vetítette a televízió.

A színesfém érme kibocsátásával egy a klasszikus magyar meséket bemutató sorozat indítását tervezi az MNB.

Amennyiben a 2020. évi emlékérme-kibocsátási program tervezett tematikájával kapcsolatban észrevételt, javaslatot kíván tenni, azt legkésőbb 2019. március 15-ig teheti meg, a következő módokon:

Levélben:

Magyar Nemzeti Bank

Kommunikációs és pénzügyi ismeretterjesztési igazgatóság

1850 Budapest

Elektronikus levélben:

emlekermekonzultacio@mnb.hu

Forrás: MNBweboldal készítésSzállítás és garancia | Az adatkezelésről | A használat szabályai | Fémjelek | Jogszabályok | Kapcsolat - Vevőszolgálat