Húsvét
  Főoldal » Katalógus » Szállítás és Garancia Személyes beállítások  |  Kosár tartalma  |  Pénztár   
Kategóriák
Első napi veret (26)
Forgalmi pénz emlék változat (33)
Katalógus (1)
Rolni (9)
Sorok
Bankjegyek-> (127)
Emlékérmék (28)
Emlékpénzek-> (734)
Forgalmi sorok (99)
Forgalmi Pénzek
Külföldi érmék (Korona, Fr,-> (98)
Tisztító anyagok, segéd anyag (1)
Keresés anyag szerint
Ezüst
Arany
Névérték
Gyorskeresés
 
Ide kell beírni a keresett cikk nevét.
Összetett keresés
Szállítás és Garancia Szállítás és Garancia

Szállítási Feltételek


1. A belföldi kiszállítási módnak megfelelő szállítási költség összegét a webáruház az adott megrendelésre tájékoztató jelleggel kiszámítja. A külföldi szállítási költségeket utólagosan kerül kiszámításra, mely alapján Megrendelő jogosult a szerződéstől 3 (azaz három) munkanapon belül elállni, amennyiben a szállítási költséget nem fogadja el.

2. A belföldi szállítási költség a csomagolás és a kiszállítás költségeit összevontan tartalmazza.

3. Minimális rendelési érték nincs meghatározva, a szállítási költségek súly és értékhatárokhoz kötöttek. A szállítási költségek a csomagolásért felszámított költségen túl a szolgáltatók mindenkori díjszabásain alapulnak és belföldi illetve EU-n belüli szállítási cím esetén bruttó árak, EU-n kívüli szállítási cím esetén nettó árak.

4. A Cég csak az „ÉRTÉKBIZTOSITOTT” küldeményért vállal anyag felelősséget, ajánlott levélért semminemű felelősséget nem vállal.

A belföldi postai kiszállítás költségei:

a.)Belföldi elsőbbségi tértivevényes postai ajánlott levél

Súly: Díjtétel
0-50g 2050 Ft
51-500g 2540 Ft
501-2000g 4350 Ft

b.)Belföldi futárszolgálat szállítási díjak 1 kg súlyhatárig

Értékhatártól Értékhatárig Dijtétel
0 Ft 50000 Ft 3500 Ft
50001 Ft 200000 Ft 9500 Ft
200001 Ft 500000 Ft 21500 Ft

c.)Belföldi szállítási költségek, utánvétes vásárlásoknál

Értékhatártól Értékhatárig Dijtétel
0 Ft 50000 Ft 4050 Ft
50001 Ft 100000 Ft 6500 Ft
100001 Ft 200000 Ft 11000 Ft
200001 Ft 299000 Ft 15800 Ft

d.)Belföldi utánvétes szállitási költség


Budapest, Érd, Dunakeszi, Budakeszi, Maglód vonzás körzetében
299.000 Ft-os értékhatárig készpénzes utánvételel 3500 Ft
299.001 Ft-1.000.000 Ft-értékhatárig átutalásos előrefizetéssel 3500 Ft

EU-n belüli postai szállítási költségek


A mindenkori Postai Díjszabás szerinti ár + 2000 Ft csomagolási- és kezelési költség + külföldi bankszámláról történő utalás esetén a pénzváltás és a banki jóváírási költsége kerül felszámításra.
Elérhető postai díjszabás: https://www.posta.hu/postai_dijak

EU-n kívüli postai szállítási költségek

A mindenkori Postai Díjszabás szerinti ár + 2000 Ft csomagolási- és kezelési költség + külföldi bankszámláról történő utalás esetén a banki a pénzváltás és a banki jóváírási költsége kerül felszámításra.

5. A díjszabások változása esetén a Cég fenntartja a jogot a módosításra. A módosítás a már folyamatban lévő megrendelésekre nem vonatkozik.

6. A szállítási feltételekben nem szabályozott részek kölcsönös megállapodás útján kerülhet kialakításra, így mind a Megrendelőnek, mind a Cégnek joga van egyoldalúan a szerződéstől elállni ezen esetben.


Kellékszavatosság, Termékszavatosság.


Gyártó: a termék előállítója és a forgalmazója is (import esetén az importáló is gyártónak tekintendő).
Vevő: a Cég termékeinek vásárlója.
Fogyasztó: olyan Vevő, aki természetes személy, s aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenységi körén kívül jár el, amikor a Céggel vevőként ügyleti kapcsolatba lép.
Szavatosság: az Eladónak a hibás teljesítéséért való felelőssége Hibás a teljesítés, ha a termék a teljesítés időpontjában ‐ a termék Fogyasztónak történő átadásakor, vagy kiszállítás esetén a kiszállítótól történő átvétel napján ‐ nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái a vásárláskor ismertek, vagy felismerhetőek voltak.

1.)A Fogyasztó szavatossági igénye lehet, választása szerint:


a.) kellékszavatossági igény, vagy
b.) termékszavatossági igény. Ugyanazon hiba miatt kellék‐ és termékszavatossági igény egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthető. A termékben észlelt hibát a Vevő/Fogyasztó a hiba felfedezését követően haladéktalanul, késedelem nélkül köteles közölni az Eladóval. A közlés késedelméből adódó kárért a Vevő/Fogyasztó felel.

a.) Kellékszavatossági igény lehet:

1) A Vevő/Fogyasztó választása szerint a termék kijavítása vagy cseréje
2) Árleszállítás vagy elállás a vásárlástól (ezt is a Vevő/Fogyasztó választhatja meg). Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye. A Vevő/Fogyasztó a hibát az Eladó költségére saját maga is kijavíthatja vagy kijavíttathatja. A Vevő/Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Az Eladó akkor mentesül a kellékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy a termék hibája a Vevő/Fogyasztó részére történő átadást követően keletkezett (pl. nem rendeltetésszerű használatból eredően). Fogyasztóval kötött szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

b.) Termékszavatosság:

A gyártónak a termék hibája miatti közvetlen, szavatossági természetű helytállása a Fogyasztóval szemben. (A Fogyasztó dönthet, hogy a szerződéses partnerével=eladóval szemben érvényesíti a kellékszavatossági igényét vagy a gyártóval szemben a termékszavatossági igényét.) A termékszavatossági igény csak a termék gyártójával szemben érvényesíthető, és elsősorban a hibás termék javítására, vagy, ha a javítás megfelelő határidőn belül, vagy a Fogyasztó sérelme nélkül nem lehetséges, akkor a kicserélésére irányulhat. Termékszavatosság esetén a gyártó mentesülhet a kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy ‐ A terméket nem üzleti tevékenysége körében hozta forgalomba ‐ A hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy ‐ A termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági alkalmazás előírásából ered.

2.)Elévülés és jogvesztő határidő:

A kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a teljesítés időpontjától – áru átvételének napja ‐ számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti. (Használt termék esetében az elévülési idő 1 év.) Ezzel szemben a Vevő, aki Fogyasztónak nem minősül, kellékszavatossági igényét 1 év elévülési határidő alatt érvényesítheti. A kellékszavatossági igény elévülése újrakezdődik (ha a hibás termék vagy annak egy része kicserélésre, javításra kerül). A termékszavatossági igény jogvesztő, tehát a termék forgalomba hozatalától számított két év elteltével termékszavatossági igényt benyújtani már nem lehet. A kijavításra, kicserélésre, vagy elállásra való jogát a Fogyasztó akkor is gyakorolhatja, ha a kifogásolt terméket nem eredeti, bontatlan csomagolásban mutatja be.

3.)Költségviselés:

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek az Eladót terhelik, ugyanakkor a költségviselés megoszlik, ha a termék meghibásodásában közrehatott a Vevő/Fogyasztó karbantartási kötelezettségének elmulasztása.

4.)Jótállás:

A Cég által forgalmazott termékek ‐ érme, érem, bankjegy, mintabankjegy, forgalmi sor, stb. – nem tartoznak a kötelező jótállás alá vont termékek közé. Önkéntes jótállást a Cég a saját, illetve általa forgalmazott termékekre nem vállal.
Folytatás
Bevásárlókosár tovább
0 cikk
Legkedveltebb termékek
01.Magyar Vizsla 2000 ft PP
02.Magyar Vizsla 2000 ft PP
03.Magyarorszag EU elnöksége 3000 Ft.
04.Magyar Komondor 2000 ft PP
05.2021 75-éves a FORINT 6X5 Ft
06.70 éves a forint 10000 Ft PP
07.Magyar Agár 2000 ft PP
08.10000 Ft - 24 K Arany - Díszcsomagolt
09.750 éves Győr 750 Ft BU
10.20000 Ft - 24 K Arany - Díszcsomagolt
Ismertető tovább
10 Ft-24 K Arany
Nagyon precízen kidolgozott bankjegy. Szép mutatós, egyed ..
5 az 5 csillagból!
Újdonságok tovább
100 éves a MNB 50000 Ft PP
100 éves a MNB 50000 Ft PP
83.000ft
Nyelvek
English Magyar Deutsch
Pénznemek

weboldal ksztsSzállítás és garancia | Az adatkezelésről | A használat szabályai | Fémjelek | Jogszabályok | Kapcsolat - Vevőszolgálat | Hírek