fejlec
  Főoldal » Katalógus » Adatvédelmi tájékoztató Személyes beállítások  |  Kosár tartalma  |  Pénztár   
Kategóriák
Első napi veret (22)
Forgalmi pénz emlék változat (29)
Katalógus (1)
Rolni (9)
Sorok
Bankjegyek-> (123)
Emlékérmék (28)
Emlékpénzek-> (689)
Forgalmi sorok (91)
Forgalmi Pénzek
Külföldi érmék (Korona, Fr,-> (98)
Tisztító anyagok, segéd anyag (1)
Keresés anyag szerint
Ezüst
Arany
Névérték
Gyorskeresés
 
Ide kell beírni a keresett cikk nevét.
Összetett keresés
Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelés és Cookie tájékoztató

1., Cookie tájékoztattó

Annak érdekében, hogy színvonalasabb szolgáltatásokat biztosíthassunk, és megfelelően kezeljük a biztonsági és adatvédelmi kockázatokat, az Magyar Érmebolt alkalmanként úgynevezett cookie-kat használ. A honlap használata során a Felhasználó elfogadja, hogy a testre szabott kiszolgálása érdekében az adatkezelő a számítógépén cookie-kat helyezzen el.
A cookie egyes olyan funkciók használatát könnyíti meg, amelyek segítségével a weboldalak kezelése kényelmesebbé és eredményesebbé válik a felhasználó számára. A cookie egy olyan kis adategyüttes, amelyet a web szerver a felhasználó számítógépének webböngészőprogramjában tárolhat. Ez hasznos eszköz lehet arra, hogy a böngészőprogram rögzítsen bizonyos olyan adatokat, amelyeket a webszerver később lehívhat. Böngészés közben a webböngészőben elhelyezésre kerülnek az egyes cookie-k. Amikor a felhasználó kilép a böngészőbol, egyes cookie-k a számítógép memóriájában egy cookie-fájlban tárolódnak, mások lejárnak vagy eltűnnek. Az összes cookie rendelkezik lejárati határidővel.
A cookie egy adott böngészőben, egy adott számítógépen kerül elhelyezésre, így ha a felhasználó egy másik számítógépről dolgozik, ott a cookie nem lesz megtalálható. Cookie-k segítségével oldható meg például az is, hogy a böngésző az Magyar Érmeboltnál történt regisztráció adatait tárolja annak érdekében, hogy a felhasználónak azt ne kelljen minden látogatás alkalmával megadnia. A cookie segítségével lehet olyan egyedi beállításokat is eltárolni, amelyeket a felhasználó az adatok összesítése és bemutatása vonatkozásában preferenciaként előír.

Online rendelés:
Az online rendelési rendszerek cookie-k segítségével emlékezhetnek arra, mit akar az adott felhasználó vásárolni. A cookie-k segítségével a felhasználó folyamatosan nézegetheti a választékot, és árukat tehet be a bevásárlókosarába. Arra is lehetősége van, hogy kilépjen a böngészőből, majd később visszalépjen, és ha úgy dönt, kosarában megtalálhatja a korábbi kapcsolat során kiválasztott cikkeket.

Online regisztráció:
Ha a felhasználó úgy dönt, hogy regisztrál az Magyar Érmeboltnál, s annak érdekében, hogy azt rendszeresen használhassa, a rendszer bizonyos személyes adatokat kér. Ez cookie-k alkalmazásával oldjuk meg, hogy a webhelyre való újra belépéskor ne kelljen a Felhasználónak mindig azonosítania magát.

A Magyar Érmebolt használatának követése:
A használatfigyelés segítségével az Magyar Érmebolt megfigyelheti, hogy mely oldalakra lép rá és ennek alapján megállapíthatók, illetve kikövetkeztethetők, hogy mely termékek érdeklik Önt. Ez segíthet az Magyar Érmeboltnak abban, hogy az Magyar Érmebolt tartalma friss és érdeklődésre számot tartó lehessen.

Célzott marketing:
A cookie-k segítségével fel lehet térképezni, hogy a Felhasználó egy adott webhelyen belül mit látogat meg, és ebből egy profilt lehet kialakítani. Ezen információk segítségével azután a Felhasználót érdeklő, célzott hirdetéseket lehet küldeni. Az Magyar Érmebolt cookie-k segítségével emlékszik arra, mely reklámot küldte már el Önnek, így azt nem kapja meg ismételten.

Adatbiztonság:
A cookie-kat nem lehet arra felhasználni, hogy valaki adatokat olvasson le az Ön merevlemezéről, megszerezze e-mail azonosítóját, illetve hogy érzékeny vagy személyes jellegű adatokat szerezzen meg Önről. Magánjellegű információ ugyanis csak úgy kerülhet egy cookie-fájlba, ha Ön személyesen átadja az információt egy webszervernek. Emellett bármely cookie-t csak az azt elhelyező szerver képes elolvasni, így idegen szerverek nem olvashatják el és nem lophatják el egy olyan cookie tartalmát, amelyet Ön korábban elfogadott. Arra is felhívjuk figyelmét, hogy cookie-k elhelyezésével vagy használatával nem lehet számítógépes vírusokat továbbítani. Ha Ön látogatóként le szeretné tiltani a cookie-k elfogadását, ezt webböngészőjében beállíthatja. Ön látogatóként a cookie-kat a saját számítógépén engedélyezhezheti , törölheti,beállíthatja böngészőjét úgy, hogy az a cookie-k alkalmazását letiltsa vagy automatikusan törölje azokat. A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével Ön tudomásul veszi, hogy cookie-k nélkül az adott honlap működése nem teljes értékű.

2., Adatkezelési tájékoztattó

Adatkezelő megnevezése:


Magyar Érmebolt/Eurofull Bt. (a továbbiakban: Cég)
Székhely: 1131 Budapest Szent László út 101-103
Adószám: 28635969-1-41
Cégjegyzékszám: 01-06-419032
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefon: 0036-30-892-6871
Honlap: www.magyarermebolt.hu
Email: info@magyarermebolt.hu

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége:


Magyar Posta Zrt. mint postai szolgáltató
Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Adószám: 10901232-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefon: 0036-1-767-8200
Email: ugyfelszolgalat@posta.hu
Az Adatfeldolgozó a Vásárló nevét, a Vásárló által megrendelt termék kiszállításához szükséges szállítási címet, email-címet és telefonszámot kezeli, a Felhasználó által megrendelt termék kiszállítása érdekében.

Adatfeldolgozó neve és elérhetősége:


FoxPost Zrt. mint postai szolgáltató
Székhely: 3200 Gyöngyös Batsányi János u. 9
Adószám: 25034644-2-10
Cégjegyzékszám: 10-10-020309
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefon: 0036-1-999-0369
Email: info@foxpost.hu
Az Adatfeldolgozó a Vásárló nevét, a Vásárló által megrendelt termék kiszállításához szükséges szállítási címet, e-mail cimet és telefonszámot kezeli, a Felhasználó által megrendelt termék kiszállítása érdekében.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

A honlap használatával szolgáltatott adatok kezelésének jogalapja az EU 2016/679. sz. Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (a továbbiakban: Törvények, az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege:
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)
https://www.naih.hu/files/GDPR_TXT_HU.pdf

Az adatkezelés jogalapja:

A www.magyarermebolt.hu weblap közreműködésével szolgáltatott adatok kezelésének jogalapja Törvény
5. § (1) Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul
b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
(2) Különleges adat a 6. §-ban meghatározott esetekben, valamint akkor kezelhető, ha
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
b) a 3. § 3. pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy
c) a 3. § 3. pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.
6. § (1) Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
(2) Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
(3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
(4) Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából - e törvény alapján - az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
(5) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
(6) Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.
(7) Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
(8) Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az adatkezeléssel érintettek köre:

Az adatkezeléssel kizárólag azok a természetes személyek, jogi személyek, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek érintettek, akik vagy amelyek a www.magyarermebolt.hu weblapon a hírlevél-szolgáltatásra önkéntesen feliratkoznak, illetve megrendelőként, vásárlóként önkéntesen adatot szolgáltatnak.

A kezelt adatok köre:


A) Regisztrációnál: név, e-mail cím, esetleg cégnév, cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, esetleg fax szám, jelszó. A weblapon a „Személyes beállítások”” menüpont alatt bármikor lehetőségük van jelszavuk és személyes adataik módosítására.
B) Megrendelésnél : név, e-mail cím, cégnév, cím, számlázási cím , szállítási cím, telefonszám, esetleg fax szám (A megrendeléshez és vásárláshoz email cím és jelszó szükséges,melyet regisztrációnál tud megadni). A weblapon a „Személyes beállítások”” menüpont alatt bármikor lehetőségük van jelszavuk és személyes adataik módosítására.
C) A hírlevél-szolgáltatásnál: Regisztrációnál megadott összes adat, önkéntesen választható a hírlevél, hírlevélre regisztrációját bármikor meg tudja szüntetni a „Személyes Beállítások” menüpont alatt.
D) Ügyfél azonosítás: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló hatályos törvény alapján. Az érintett Felhasználók köre ez esetben a nemesfémet vásárló Felhasználók, az azonosítás alapjául szolgáló személyes adatok körét a hatályos törvény határozza meg.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az 5. a), b) pontokban meghatározott regisztrációnál, és megrendelésnél- vásárlásnál, az adatkezelő és az adatkezeléssel érintett közötti ügyfélkapcsolat egyszerűsítése, a felek között ennek során létrejött törvény által szabályozott szerződés teljesíthetőségének biztosítása érdekében szükséges. Az adatkezelés célja az 5. c) hírlevél szolgáltatás esetben a tájékoztatás új termékek érkezéséről, fontosabb numizmatikai hírekről történő tájékoztatás, kedvezményes vásárlás lehetőségekről, adatváltozásokról…… stb. szükséges. Az 5.d) pont esetében az adatkezelés kötelező, a hatályos törvények írják elő.

Az adatkezelés módja:


A weboldalon megrendelők, vásárlók adatait a Cég az elektronikus számlázó programban tároljuk. Az adás-vételről készült bizonylatok (számlák) 2. sz. példányait a hatályos jogszabályoknak megfelelően tároljuk. A Felhasználók által megadott adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk, azokat kizárólag az adatkezelő és az adatfeldolgozók, valamint megrendelés, vásárlás illetve szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben (név, cím), a megrendelő, illetve előjegyző választása szerint a kiszállítást végző szolgáltató ismerheti meg.
Ezen korlátozás nem vonatkozik a törvény által megengedett, vagy kötelezővé tett adattovábbításra.

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés addig tart, amíg az adatkezeléssel érintett Felhasználó az adatok törlését az adatkezelőtől nem kéri. A jogszabályokon alapuló adatkezelés a vonatkozó hatályos jogszabályban előírt ideig történik. A weboldalon regisztrálók, megrendelők, vásárlók, hírlevélre feliratkozók adatainak törlése történhet:
A)Hírlevél feliratkozás esetén: a Cég weboldalán a „Személyes Beállatások” menüpont alatt Felhasználó általi törléssel.
B)Felhasználói regisztráció törlése esetén: a Cég-nek küldött e-mail segítségével.
C)A Felhasználó által megrendelt, megvásárolt termékek adás-vételéről készült számlákat a hatályos számviteli törvény előírásainak megfelelően kezeljük és a számla keltétől számított 8 évig tároljuk.
D)A pénzmosás és terrorizmus megelőzése céljából felvett ügyfél-azonosítási adatokat a hatályos jogszabály alapján, az azonosítás keltétől számított 8 évig tároljuk.
E)A kiszállításokat tekintve az adatkezelés időtartama a megvásárolt/megrendelt termékek házhozszállításáig, utánvétes kiszállítás esetén az utánvét összegével történő elszámolásig tart.

Az adatkezeléssel érintettek jogai ,érvényesítésük és jogorvoslati lehetőségük:


Az adatkezeléssel érintett:
-hozzáférést, tájékoztatást – milyen adatokat, miért és hogyan kezel a Cég mint Adatkezelő – kérhet személyes adataihoz;
-kérheti személyes adatainak korlátozását (ha például vitatja az adatok pontosságát és kéri ezen adatok ellenőrzését, vagy ha jogellenesnek érzik az adatkezelésünket, de a törlésüket ellenzi és helyette az adatkezelés korlátozását kéri);
-kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását mindazon esetben, amikor az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik vagy szerződés teljesítésével függ össze, így különösen:
-az Ön kérésére, kivéve, ha a törlést törvény, jogszabály tiltja,
-jogellenes adatkezeléskor,
-ha az adatok tévesek vagy hiányosak, de jogszerűen nem korrigálhatóak,
-az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben határozott határideje lejárt,
-a törlést vagy zárolást bíróság, adatkezelési hatóság rendelte el;
-kérheti az adathordozhatóság biztosítását (megkaphassa az Adatkezelő által tárolt adatait géppel olvasható – pl. pdf, vagy word dokumentum formában);
tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés a Cég mint Adatkezelő jogos érdekeinek – pl. közvetlen üzletszerzéshez – érvényesítéséhez szükséges. Ez esetben az adatait nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel és jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak;
-jogainak megsértése esetén panasszal élhet, vagy bírósághoz fordulhat.
Az érintett tájékoztatását az adatkezelő a Törvény 9. § (1) Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat
a) kezelésének lehetséges célját,
b) kezelésének lehetséges időtartamát,
c) továbbításának lehetséges címzettjeit,
d) érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy
e) kezelésének egyéb korlátozását (a továbbiakban: együtt: adatkezelési korlátozás), a személyes adatokat átvevő adatkezelő (a továbbiakban: adatátvevő) a személyes adatot az adatkezelési korlátozásnak megfelelő terjedelemben és módon kezeli, az érintett jogait az adatkezelési korlátozásnak megfelelően biztosítja
valamint a
19. § Az érintettnek a 14-18. §-ban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében
meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A)

Az adatkezeléssel érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást, melyre évente egyszer ingyenesen, azon felüli esetekben pedig 3000.-Ft költségtérítés ellenében kerülhet sor.

B)

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

C)

A személyes adatot törölni kell, ha
-kezelése jogellenes,
-az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri,
-az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
-az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt
-a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

D)

Az adatkezeléssel érintett a Törvény 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
21. § (1) Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
(2) Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
(3) Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
(4) Ha az érintett az adatkezelőnek a (2) bekezdés alapján meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a (2) bekezdés szerinti határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.
(5) Ha az adatátvevő jogának érvényesítéséhez szükséges adatokat az érintett tiltakozása miatt nem kapja meg, a (3) bekezdés alapján történő értesítés közlésétől számított 15 napon belül, az adatokhoz való hozzájutás érdekében - a 22. §-ban meghatározott módon - bírósághoz fordulhat az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
(6) Ha az adatkezelő a (3) bekezdés szerinti értesítést elmulasztja, az adatátvevő felvilágosítást kérhet az adatátadás meghiúsulásával kapcsolatos körülményekről az adatkezelőtől, amely felvilágosítást az adatkezelő az adatátvevő erre irányuló kérelmének kézbesítését követő 8 napon belül köteles megadni. Felvilágosítás kérése esetén az adatátvevő a felvilágosítás megadásától, de legkésőbb az arra nyitva álló határidőtől számított 15 napon belül fordulhat bírósághoz az adatkezelő ellen. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja.
(7) Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

E)

Az adatkezeléssel érintett jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat a Törvény 22.§-ában meghatározottak szerint.
22. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A
21. § (5) és (6) bekezdése szerinti esetben a részére történő adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
(3)29 A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
(4) A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
(5) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve a 21. §-ban meghatározott adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
(6) Ha a bíróság a 21. §-ban meghatározott esetekben az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a 21. § (5), illetve (6) bekezdésében meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
(7) A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: www.naih.hu
Telefon:0036-391-1400
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az adatvédelmi nyilvántartás:

Az adatkezelő személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, az érintettek tájékozódásának elősegítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hatósági nyilvántartást (a továbbiakban: adatvédelmi nyilvántartás) vezet. Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság a Törvény 65. § (3) bekezdésében szereplő adatkezelésről.
Folytatás
Bevásárlókosár tovább
0 cikk
Legkedveltebb termékek
01.Magyar Vizsla 2000 ft PP
02.Magyar Vizsla 2000 ft PP
03.Magyarorszag EU elnöksége 3000 Ft.
04.Magyar Komondor 2000 ft PP
05.2021 75-éves a FORINT 6X5 Ft
06.70 éves a forint 10000 Ft PP
07.Magyar Agár 2000 ft PP
08.10000 Ft - 24 K Arany - Díszcsomagolt
09.750 éves Győr 750 Ft BU
10.20000 Ft - 24 K Arany - Díszcsomagolt
Ismertető tovább
10 Ft-24 K Arany
Nagyon precízen kidolgozott bankjegy. Szép mutatós, egyed ..
5 az 5 csillagból!
Újdonságok tovább
"Wolf Dijasok" Raoul Bott  7500 Ft PP
"Wolf Dijasok" Raoul Bott 7500 Ft PP
13.000ft
Nyelvek
English Magyar Deutsch
Pénznemek

weboldal ksztsSzállítás és garancia | Az adatkezelésről | A használat szabályai | Fémjelek | Jogszabályok | Kapcsolat - Vevőszolgálat | Hírek